บริษัท สยามปทุม กรุ๊ป จำกัด ตัวแทนจำหน่าย ท่อ HDPE, PB, PP, PP-R, PVC, GRP, SYLER และท่อประปาเหล็กทุกชนิด จากโรงงานผู้ผลิตหลายๆ บริษัท เช่น TAP, TGG, PBP, THAI AICHI, ตราช้าง ฯลฯ  สินค้ามาตรฐานได้รับการรับรองจากองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ส่วนเรื่องราคาสินค้าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลกับคุณภาพของสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ยึดหลัก “คุณภาพสินค้า และบริการภายใต้ราคาที่เหมาะสม”

สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่

คุณ ฝน  02-976-1317-9

                                www.sp2999.com

p2

 

 

ตัวแทนจำหน่าย ท่อ อุปกรณ์ HDPE และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่อและอุปกรณ์ HDPE, ท่อและอุปกรณ์ PB, ท่อและอุปกรณ์ PVC ท่อเหล็ก วาล์ว ข้อต่อ, อุปกรณ์เหล็กหล่อ

 

 

 

 

ท่อ  HDPE

 

p4

 

ท่อ HDPE ผลิตจากเรซินพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene :  HDPE) ทำให้ผิวมีลักษณะเรียบมัน ทำให้น้ำหรือของเหลวไหลผ่านได้สะดวก เนื้อท่อมี  คุณสมบัติ เหนียวและแข็ง ซี่งท่อ HDPE ได้ผลิตโดยมีระบบควบคุมคุณภาพทุกขึ้น ตอนไม่ว่าจะเป็นการทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบ  เครื่องมือที่ทันสมัย  สินค้าได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.982-2533 และได้รับ   การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 รวมถึงผลิตตามมาตรฐานสากล ISO, DIN,ASTM, SFS อีกด้วย   

คุณสมบัติเฉพาะ

 

  • ทนแรงกระแทกได้ดี มีความยืดหยุ่นตัวได้ดี จึงทนต่อการกระแทกจากแรงกระแทกภายนอกหรือแรงกระแทกจากของเหลวภายในท่อได้โดยไม่ร้าวหรือแตก

  • น้ำหนักเบา โดยทั่วไปจะหนักเพียง 1 ใน 5 ของท่อเหล็กอาบสังกะสี ทำให้สะดวกต่อการขนส่งและการติดตั้ง

  • ผิวภายในท่อเรียบ ผิวภายในท่อมีความเรียบมัน มีความ ต้านทานการไหลต่ำ จึงทำให้ของเหลวไหลผ่านภายในท่อได้สะดวกโดยสูญเสียแรงดันน้อย

  • ไม่มีสารเป็นพิษเจือปน เหมาะที่จะใช้เป็นท่อจ่ายน้ำดื่มและของเหลวที่เป็นอาหารได้

  • ทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อกรด ด่าง เกลือ หรือสารเคมีต่างๆได้ดี            

มาตรฐาน  มอก. 982-2548 PE:80, มอก. 982-2548 PE:100

         

การใช้งาน  • งานสนามกอล์ฟ  • งานประปา  • งานระบบชลประทาน • งานระบายน้ำดี  • งานระบายน้ำเสีย

• งานเกษตรกรรม  • งานบ่อบาดาล • งานในโรงงานอุตสาหกรรม

 

การติดตั้ง สามารถติดตั้งได้ 2 ระบบ คือ

 

  • การต่อท่อระบบสวมอัด (Compression) ใช้กับท่อขนาดตั้งแต่ 20-110 มม.

  • การต่อท่อแบบเชื่อมชน (Butt Fusion) ใช้กับท่อขนาดตั้งแต่ 20 มม. ขึ้นไป

 

ท่อแอลดีพีอี (LDPE = Low Density Polyethylene)

p5p7p9

โดยทั่วไปใช้เป็นท่อสำหรับเกษตรกรรม ระบบน้ำหยด ระบบฉีดฝอย (Sprinkle) น้ำยากำจัดปลวก รวมถึงเป็นท่อระบบรดน้ำต้นไม้ในงานภูมิสถาปัตย์ (Landscape) เป็นท่อที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าท่อเอชดีพีอี ใช้สำหรับงานแรงดันต่ำ และมีขนาดตั้งแต่ 16 – 160 มม.ท่อแอลดีพีอี สามารถจัดส่งให้เป็นม้วนโดยมีความยาวม้วนละ 100 – 500 เมตร จึงทำให้ประหยัดและสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง

 

ท่อสำหรับน้ำร้อน

ท่อพีบี  ตรา  PBP  เป็นท่อน้ำที่ผลิตจากเรซินโพลิบิวทิลีน (Polybutylene Resin) ซึ่งเป็นเรซินที่มีคุณภาพจากยุโรปและอเมริกา เป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (High Molecular Weight) ซึ่งทำให้คุณสมบัติทางการภาพต่างๆรวมทั้งค่าของความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม  ( ESCR Environmental Stress Cracking Resistance) สูงตามไปด้วย ทำให้ท่อพีบี เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นท่อน้ำประปาทั่วไป ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้ –40 °c สูงถึง 48 °c และท่อน้ำร้อนสามารถทนอุณหภูมิได้ –15 °c สูงถึง 90 °c

 

ท่อพีพีสำหรับงานระบบระบายน้ำ

 

p11

 

ท่อพีพี ตรา PBP ผลิตจากเรซินพอลิโพรพิลีน ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (High  Molecular Weight) มีผลทำให้คุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ รวมทั้งค่าของความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมสูง อีกทั้งยังสามารถทนต่ออุณหภูมิ ได้สูงถึง 70ºC ซึ่งเหมาะแก่การนำไปใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้งในห้องปฏิบัติการทางเคมีหรือในอาคารทั่วไป

ขนาดและมิติ คุณสมบัติเฉพาะ    

ทนสารเคมีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ท่อพีพี ตรา PBP สามารถทนทานต่อกรด-ด่าง เกลือ หรือ สารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงได้ดีกว่าท่อพลาสติกชนิดอื่นๆ และยังสามารถใช้แทนท่อแก้วได้อีกด้วย จึงเป็นที่ยอมรับในการใช้งานในห้องปฏิบัติการทางเคมีอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

โครงสร้างท่อแข็งแรง ท่อพีพี สามารถรับแรงกดหรือแรงกระแทกจากภายนอกได้สูง

น้ำหนักเบา เนื่องจากวัสดุที่นำมาผลิตท่อชนิดนี้มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ ทำให้ท่อมีน้ำหนักเบาจึงทำให้สะดวกและง่ายต่อการขนย้าย รวมทั้งประหยัดเวลาและแรงงานในการติดตั้ง

ผิวภายในท่อเรียบ ผิวภายในท่อมีความเรียบมัน มีความต้านทานการไหลต่ำ ทำให้ไม่เกิดตะกรัน จึงทำให้ของเหลวไหลผ่านภายในท่อได้สะดวกโดยสูญเสียแรงดันน้อย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานท่อระบายน้ำทิ้งภายในอาคาร

ทนอุณหภูมิได้สูง  ท่อพีพีสามารถทนต่อการอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่องได้ได้สูงถึง 70 ºC จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ขนถ่ายของเหลวในกระบวนการผลิตหรือห้องปฏิบัติการทางเคมี

มาตรฐาน  ผลิตตามมาตรฐาน BS 4991 โดยโรงงานที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2000

การใช้งาน   • งานท่อส่งน้ำในห้อง Lab  • งานระบายน้ำทั่วไป  • งานระบายน้ำสารเคมี  • งานโรงงานอุตสาหกรรมงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร

การติดตั้ง  การต่อท่อระบบสวมอัด (Mechanical Joint)

สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่

คุณ ฝน  02-976-1317-9

 

logo

 

บริษัท สยามปทุม กรุ๊ป จำกัด

127/6 หมู่7 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี

ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Tel: 02-976-1317-9, 081-499-9407

Fax: 02-976-1311

E-mail: st_pathum@hotmail.com

http://www.sp2999.com

 

p14

Did you like this? Share it: