PP


ท่อพีพีสำหรับงานระบบระบายน้ำ

  
 

            ท่อพีพี ตรา PBP ผลิตจากเรซินพอลิโพรพิลีน ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (High  Molecular Weight) มีผลทำให้คุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ รวมทั้งค่าของความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมสูง อีกทั้งยังสามารถทนต่ออุณหภูมิ ได้สูงถึง 70ºC ซึ่งเหมาะแก่การนำไปใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้งในห้องปฏิบัติการทางเคมีหรือในอาคารทั่วไป

ขนาดและมิติ

Catalog

 

คุณสมบัติเฉพาะ     

 

ทนสารเคมีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

 

        ท่อพีพี ตรา PBP สามารถทนทานต่อกรด-ด่าง เกลือ หรือ สารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงได้ดีกว่าท่อพลาสติกชนิดอื่นๆ และยังสามารถใช้แทนท่อแก้วได้อีกด้วย จึงเป็นที่ยอมรับในการใช้งานในห้องปฏิบัติการทางเคมีอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

  
 

 โครงสร้างท่อแข็งแรง

 

 ท่อพีพี สามารถรับแรงกดหรือแรงกระแทกจากภายนอกได้สูง

  
 

น้ำหนักเบา

 

        เนื่องจากวัสดุที่นำมาผลิตท่อชนิดนี้มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ ทำให้ท่อมีน้ำหนักเบาจึงทำให้สะดวกและง่ายต่อการขนย้าย รวมทั้งประหยัดเวลาและแรงงานในการติดตั้ง

  
 

ผิวภายในท่อเรียบทำให้ไม่เกิดตะกรัน

 

        ผิวภายในท่อมีความเรียบมัน มีความต้านทานการไหลต่ำ ทำให้ไม่เกิดตะกรัน จึงทำให้ของเหลวไหลผ่านภายในท่อได้สะดวกโดยสูญเสียแรงดันน้อย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานท่อระบายน้ำทิ้งภายในอาคาร

  
 

ทนอุณหภูมิได้สูง

 

        ท่อพีพีสามารถทนต่อการอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่องได้ได้สูงถึง 70 ºC จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ขนถ่ายของเหลวในกระบวนการผลิตหรือห้องปฏิบัติการทางเคมี

  
 

มาตรฐาน

 

        ผลิตตามมาตรฐาน BS 4991 โดยโรงงานที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2000 

  
 

การใช้งาน

 
 • งานท่อส่งน้ำในห้อง Lab  
 • งานระบายน้ำทั่วไป
 งานระบายน้ำสารเคมี
 งานโรงงานอุตสาหกรรมงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
  
 

การติดตั้ง  

 

การต่อท่อระบบสวมอัด (Mechanical Joint)

 

         เป็นการต่อท่อที่สะดวก รวดเร็ว โดยการคลายฝาข้อต่อออก


อุปกรณ์-ระบบ Mechanical Joint

   

 

 

 

ต่อตรง

ข้อลด 

ต่อตรงเกลียวนอก 

 

 

 

 

 

 

 ต่อตรงเกลียวใน

 ข้องอ 45

 ข้องอ 90

 

 

 

 

 

 

 สามทาง

 สามทางลด

 สามทางเกลียวใน

 

 

 

 

 

 

 สามทางวาย 45

 สามทางวาย 45 ลด

 สามทางทีวาย

 

 

 

 

 

 

 สามทางทีวายลด

 สี่ทางวาย

 ปลั๊กอุดสสำหรับ CO

 

 

 

 

 

 

ช่องล้างท้อ CO

 ที่ดักกลิ่น

 ที่ดักกลิ่นใต้พื้น

 

 

 

 

 

 

 ประแจขันฝาแค็พ

 ประแจขันฝาแค็พ
Visitors: 36,753