ท่อเหล็ก Iron

ท่อ-อุปกรณ์Syler

  
 

        ท่อเหล็กบุพีอี ไซเลอร์ ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO9001-2000  ทำให้ท่อทุกเส้นมีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน   ยิ่งไปกว่านั้นท่อไซเลอร์ยังผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ BS1387/85 CLASS M(BSM) ทำให้มั่นใจได้ว่าท่อทุกเส้นมีความหนาของเหล็กเต็มมาตรฐาน และผ่านการชุบสังกะสีที่หนากว่าปกติ นอกจากนั้นไซเลอร์ยังมีพัฒนาการของสินค้าด้วยการเพิ่ม PE Powder Coated เคลือบผิวท่อ เพื่อป้องกันสนิมด้านนอกอีกชั้น เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ส่วนเรื่องความสะอาดนั้น ท่อไซเลอร์ ผ่านการทดสอบภายใต้มาตรฐาน BS6920 PART II ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานท่อน้ำ ที่มีความเข้มงวดสูงสุดมาตรฐานหนึ่งของโลก โดยห้องทดลองชั้นนำ NUTEK System Co.,Ltd. ซึ่งผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า

  
 
  • 

ท่อไซเลอร์ผ่านมาตรฐานที่ไม่ทำให้รสชาติ สีและความใสของน้ำเปลี่ยนไป 

  • 

ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำ ต่ำกว่ามาตรฐานตั้งแต่ 20-500 เท่า

  • 

ปริมาณการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญได้ในน้ำ ต่ำกว่ามาตรฐานถึง 13 เท่าและไม่ปรากฎสารปนเปื้อนหรือสารพิษใดๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ รวมถึงสารก่อมะเร็งต่างๆ จากน้ำที่นำมาตรวจสอบ

 

 

 อุปกรณ์ข้อต่อ Syler

  
Visitors: 36,753