มาตรวัดน้ำ

 มาตรวัดน้ำชั้นเดียว

     
  มาตรวัดน้ำไอโก รุ่นทนดี 
มาตรวัดน้ำรุ่นทนดี ถูกออกแบบ และเลือกสรร
วัสดุชั้นดีเยี่ยม เพื่อการผลิตมาตรวัดน้ำคุณภาพ
สูงโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน และผลิตโดยโรงงาน
ที่ได้รับการรับรองการผลิตด้วยมาตรฐาน ISO 9002 เป็นรายแรกในประเทศไทย 


คุณสมบัติพิเศษ
1. ราคาประหยัด 
2. ผลิตด้วยทองบรอนซ์ ตลอดทั้งตัวเรือนปราศจาก
    การรั่วซึมตลอดอายุการใช้งาน 
3. หน้าปัทม์ถูกผนึกด้วยระบบสูญญากาศ จึงแห้ง
    สนิทไม่เกิดฝ้า 
4. อ่านค่าได้สะดวก ตัวเลขเป็นแถวเดียว 
5. ให้ความละเอียด ตั้งแต่ 1 ลิตร ถึง 10,000  ลูกบาศก์เมตร การใช้งาน มาตรวัดน้ำรุ่นทนดี  เหมาะสำหรับงานระบบประปาหมู่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม และงานประปาทั่วไป มาตรวัดน้ำไอโก รุ่นเอื้ออาทร มาตรวัดน้ำไอโกรุ่นเอื้ออาทร ถูกออกแบบและเลือกสรร วัสดุชั้นเยี่ยม เพื่อการผลิตมาตรวัดน้ำคุณภาพ สูงโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน และผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองการผลิตด้วยมาตรฐาน ISO 9002 เป็นรายแรกในประเทศไทย
มาตรวัดน้ำ รุ่นเอื้ออาทร
มาตรวัดน้ำไอโกรุ่นเอื้ออาทร ถูกออกแบบและเลือกสรรวัสดุชั้นเยี่ยม เพื่อการผลิตมาตรวัดน้ำคุณภาพสูงโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน และผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองการผลิตด้วยมาตรฐาน ISO 9002 เป็นรายแรกในประเทศไทย

คุณสมบัติพิเศษ
1. ราคาประหยัด
2. ตัวเรือนผลิตด้วยเอนจิเนียริ่งพลาสติก แข็งแรงทนทานปราศจากการรั่วซึมตลอดอายุการใช้งาน
3. หน้าปัทม์ถูกผนึกด้วยระบบสูญญากาศ จึงแห้งสนิทไม่เกิดฝ้า
4. อ่านค่าได้สะดวก ตัวเลขเป็นแถวเดียว
5. ให้ความละเอียด ตั้งแต่ 1 ลิตร ถึง 10,000 ลูกบาศก์เมตร

การใช้งาน
มาตรวัดน้ำไอโกรุ่นเอื้ออาทร เหมาะสำหรับงานระบบประปาหมู่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม และงานประปาทั่วไป

มาตรวัดน้ำสองชั้น

  
 

มาตรวัดน้ำ THAI AICHI รุ่น MBA 

 

            มาตรวัดน้ำรุ่น MBA เป็นมาตรที่มีหน้าปัดแห้งสนิท และมีการเคลื่อนที่ของใบพัดด้วยน้ำหลายกระแส (Multi-jet) ที่ไหลผ่านภายในห้องวัดน้ำ (Measuring Chamber) ภายในตัวเรือนมาตรวัดน้ำมีชิ้นส่วนหลักสองชิ้น ซึ่งแยกกันเป็นอิสระ คือ เครื่องบันทึกจำนวนตัวเลขของปริมาตรน้ำ ซึ่งเป็นกล่องพลาสติกผนึกอย่างแน่นหนา และห้องวัดปริมาตรน้ำที่ไหลผ่าน มาตรวัดน้ำรุ่น MBA อาศัยหลักการทำงานของแม่เหล็กในการขับเคลื่อนชุดเครื่องบันทึก(Register Box) โดยขณะที่ใบพัดหมุนแม่เหล็กที่ฝังอยู่ปลายด้านบนของใบพัดจะเหนี่ยวนำแม่เหล็กอีกชิ้นหนึ่งที่ประกอบอยู่กับเฟืองขับ (Pinion) ในชุดเครื่องบันทึกให้หมุนตามซึ่งจะไปขับส่วนที่แสดงตัวเลขอีกทีหนึ่งทำให้สามารถอ่านค่าได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว  

 
  
 

มาตรฐานการผลิต

 

            ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม มอก. 1021-2534 
และมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000

  
 

ลักษณะเด่นในการออกแบบ

 

ช่องทางน้ำเข้าและออกของห้องวัดน้ำถูกออกแบบพิเศษให้น้ำสามารถไหลผ่านได้อย่างสะดวกรวมทั้งใบพัดมีน้ำหนักเบา ทำให้สามารถวัดปริมาตรน้ำได้แม้ในสภาวะที่มีอัตราการไหลของน้ำต่ำ จึงมีความเที่ยงตรง และแม่นยำสูง

ใบพัดถูกออกแบบให้มีแกนหมุน 2 แกน ทำจาก Stainless Steel และพลาสติกชนิดทนทาน พิเศษ โดยที่ปลายของแกนหมุนทั้งสองจะสัมผัสกับแบริ่ง (Bearing) ซึ่งทำมาจากทับทิม (Ruby) ที่มีคุณสมบัติแข็งและลื่นมาก จึงช่วยให้การหมุนของใบพัดไม่เกิดการสะดุด หรือติดขัด ช่วยลดการสึกหรอขณะที่ใบพัดหมุนด้วยความเร็วสูง

3

แผ่นป้องกันสนามแม่เหล็ก (Magnet Shielding) ถูกออกแบบเป็นพิเศษ 2 ชั้น เพื่อช่วยป้องกันสนามแม่เหล็กจากภายนอกที่จะมารบกวนการทำงานของมาตรวัดน้ำ

เครื่องบันทึกจำนวนตัวเลขจะถูกผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันมิให้สิ่งอื่นเล็ดลอดเข้าไปเป็นผลให้หน้าปัดชัดเจนอย่างถาวร ซึ่งสะดวกต่อการอ่านค่า 

5

ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในมาตรวัดน้ำ ผลิตจากพลาสติกทางวิศวกรรมที่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการสึกหรอได้ดี จึงทำให้อายุการใช้งานยาวนาน 

  
 

มาตรวัดน้ำ THAI AICHI รุ่น TDA

 

           มาตรวัดน้ำรุ่น TDA เป็นมาตรที่มีหน้าปัดแห้งสนิท และมีการเคลื่อนที่ของใบพัดด้วยน้ำหลายกระแส (Multi-jet) ที่ไหลผ่านภายในห้องวัดน้ำ ภายในตัวเรือนมาตรวัดน้ำมีชิ้นส่วนหลักสองชิ้น ซึ่งแยกกันเป็นอิสระ คือ เครื่องบันทึกจำนวนตัวเลขของปริมาตรน้ำ และห้องวัดปริมาตรน้ำที่ไหลผ่าน เครื่องบันทึกจำนวนตัวเลขจะเป็นกล่องพลาสติกซึ่งถูกผนึกอย่างแน่นหนาพื่อมิให้สิ่งอื่นเล็ดลอดเข้าไปได้น้ำที่ไหลผ่านช่อง (Inlet Nozzles) ซึ่งอยู่โดยรอบของห้องวัดปริมาตรจะก่อให้เกิดน้ำหลายกระแส (Multi-jet) ซึ่งเป็นตัวทำให้ใบพัดหมุน ขณะที่ใบพัดหมุนชิ้นแม่เหล็กที่ฝังอยู่บนปลายแกนของใบพัดจะดึงแม่เหล็กอีกชิ้นหนึ่งที่จะไปขับเฟืองในส่วนแสดงตัวเลขให้หมุนตาม

 
  
 

มาตรฐานการผลิต

 

             ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม มอก. 1021-2534 และมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000

  
 

 ลักษณะเด่นในการออกแบบ

 
 1

 ช่อง (Inlet Nozzles) ซึ่งอยู่โดยรอบห้องวัดปริมาตร ได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงพิเศษ และใบพัดทำจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาทำให้สามารถวัดปริมาตรได้เที่ยงตรง และแม่นยำ

 2

 เลือกสรรเฉพาะวัสดุที่ทนต่อการสึกกร่อน และมีอายุการใช้งานยาวนาน

 3

 เครื่องบันทึกจำนวนตัวเลขจะถูกผนึกอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันมิให้สิ่งอื่นเล็ดลอดเข้าไปได้เป็นผลให้หน้าปัดชัดเจนอย่างถาวร ซึ่งสะดวกต่อการอ่านค่า

 4

 การใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก เป็นผลให้การวัดปริมาตรน้ำมีความเที่ยงตรง แม้ในกรณีที่อัตราการไหลของน้ำค่อนข้างต่ำก็ยังคงรักษาความเที่ยงตรงไว้ได้ ยิ่งไปกว่านั้น มาตรวัดน้ำ “ไทยไอชิ” ยังตัดปัญหาเรื่องการใช้ชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควร (เช่น Stuffing Box) ซึ่งทำให้มั่นใจในเรื่องอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 5

 มีแผ่นป้องกันสนามแม่เหล็ก (Magnet Shielding) คุณภาพสูง

 6

 ใบพัดถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการหมุนสูง โดยที่ปลายมีตัวรองลื่น (Vane Wheel Bearing)ใช้พลาสติกชนิดพิเศษที่มีความทนทานต่อการสึกกร่อนสูง ภายในของใบพัดจะฝังทับทิม (Ruby) มีคุณสมบัติแข็งและลื่นมาก เพื่อเพิ่มความทนทานและทำให้จุดเริ่มหมุน (Starting Flow) ดีขึ้น  


มาตรวัดน้ำชนิดใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก 

  
 มาตรวัดน้ำ THAI AICHI รุ่น MT-EX-D 
   
 

 
 

ลักษณะเด่นพิเศษ 

 

1. มีช่วงการวัดกว้าง ความแม่นยำสูง 
2. มีสมรรถนะในการวัดที่เที่ยงตรงคงที่ 
3. คุณสมบัติในการใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานISO4064 Class B 
4. ระบบขับเคลื่อนแม่เหล็กเป็นมาตรที่มีหน้าปัดแห้งสนิท และมีการเคลื่อนที่ของใบพัดด้วยน้ำทั้งหลาย (Multi-jet) ที่ไหล  

  
 

 การออกแบบมาตรวัดน้ำ

 

1. ออกแบบให้แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน 
2. มีการเลือกวัสดุที่มีคุณภาพสูง ทนต่อการกัดกร่อน 
3. วงแหวนขั้วแม่เหล็ก 2 ขั้ว เคลือบด้วยโพลิเมอร์เพื่อป้องกันการติดเกาะ 
4. ชุดเครื่องบันทึกสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ง่าย 
5. มีตักรองน้ำภายในก่อนเข้า Chamber เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้ามาตรวัดน้ำ 
6. ชุดเครื่องบันทึกผนึกด้วยระบบสุญญากาศ 
7. มีชุดป้องกันแม่เหล็ก

  
 

 สภาวะการใช้งาน

 

1. อุณหภูมิของน้ำใช้งานสูงสุด 50°c 
2. แรงดันใช้งานสูงสุด 10 Kg/Cm2 (1 เมกะปาสคาล)

  
 มาตรวัดน้ำชนิดใบพัดแนวนอน ขับเคลื่อนด้วยระบบแม่เหล็กรุ่น LXLG 50-200, LXLC 250-300
 

        มาตรวัดน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กชนิดนี้ ได้รับการออกแบบให้แข็งแรง ทนทาน พร้อมทั้งเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และมีอายุการใช้งานยาวนาน ชุดเครื่องบันทึกง่ายต่อการถอดออกจากชุดตัวเรือน จึงสะดวกต่อการบำรุงรักษา และสามารถป้องกันแม่เหล็กจากภายนอก 

  
 

ลักษณะเด่นพิเศษ

 

1. มีช่วงการวัดอัตราการไหลกว้าง และแม่นยำ 
2. อัตราการไหลที่ต่อเนื่อง สูญเสียแรงดันต่ำ 
3. หน้าปัดตัวเลขคมชัด อ่านง่าย 
4. มีสมรรถนะในการวัดที่เที่ยงตรง และคงที่ 
5. คุณสมบัติในการใช้งานเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 4064B

  
 

การออกแบบมาตรวัดน้ำ 

 

1. ออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน 
2. เลือกวัสดุที่มีคุณภาพ ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี 
3. ชุดเครื่องบันทึกค่าสามารถที่จะถอดประกอบได้ง่าย สะดวกในการบำรุงรักษา 
4. สามารถปรับความเที่ยงตรงจากภายนอก และสามารถป้องกันแม่เหล็กจากภายนอกได้ 

  
 

 สภาวะการใช้งาน

 

1.อุณหภูมิใช้งานของน้ำไม่เกิน 50°c 
2.แรงดันใช้งานไม่เกิน 10 Kg/Cm2

  
 

มาตรวัดน้ำ THAI AICHI รุ่น LXLG,LXLC

   
 

        มาตรวัดน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กชนิดนี้ ได้รับการออกแบบให้แข็งแรง ทนทาน พร้อมทั้งเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และมีอายุการใช้งานยาวนาน ชุดเครื่องบันทึกง่ายต่อการถอดออกจากชุดตัวเรือน จึงสะดวกต่อการบำรุงรักษา และสามารถป้องกันแม่เหล็กจากภายนอก  

  
 

ลักษณะเด่นพิเศษ 

 

• มีช่วงการวัดอัตราการไหลกว้าง และแม่นยำ 
• ให้อัตราการไหลที่ต่อเนื่อง สูญเสียแรงดันต่ำ 
• หน้าปัดตัวเลขคมชัด อ่านง่าย 
• มีสมรรถนะในการวัดที่เที่ยงตรง และคงที่ 
• คุณสมบัติในการใช้งานเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 4064 

  

 

การออกแบบมาตรวัดน้ำ 

 

• ออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน 
• เลือกวัสดุที่มีคุณภาพ ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี 
• ชุดเครื่องบันทึกค่าสามารถที่จะถอดประกอบได้ง่าย สะดวกในการบำรุงรักษา 
• สามารถปรับความเที่ยงตรงจากภายนอก และสามารถป้องกันแม่เหล็กจากภายนอกได้

  

 

สภาวะการใช้งาน 

 

• อุณหภูมิใช้งานของน้ำไม่เกิน 50°c 
• แรงดันใช้งานไม่เกิน 10 Kg/Cm2
 


Visitors: 36,753